این محصول از ترکیب آب صد در صد آشامیدنی و زعفران درجه یک ایرانی پس از طی مراحل زیر تولید می گردد.

آب آشامیدنی توسط دستگاه RO تصفیه شده و پس از جداسازی ناخالصی ها از آن، با اشعه UV استریل می شود.

آب خالص در تانکر های مخصوصی دخیره شده و سپس مقدار مشخصی از آن وارد لوله های پمپ می شود.

دمای آب توسط بخار داغ تا حد معینی افزایش داده می شود.

آب داغ با مقدار مشخصی از زعفران که قبلا با روش های خاصی پودر شده و توسط دستگاه مکش به تانکر ذخیره اضافه شده، ترکیب می شود.

بعد از مخلوط شدن آب و زعفران، به منظور دم کشیدن و دریافت عطر و رنگ طبیعی زعفران، این ترکیب به مدت زمان معین به همان حالت باقی می ماند.

 

مایع دم کشیده شده و پاستوریزه شده و وارد پمپ های تزریق می شود.

پس از تزریق مایع داخل کیسه آلومینیومی، گاز پیشرانه به منظور فعالسازی عمل اسپری، به فضای بین کیسه و جدار قوطی اضافه می شود. این گاز به هیچ عنوان با مایع زعفران داخل اسپری در تماس نبوده و از قوطی خارج نمی شود.

در نهایت مراحل درب بندی و شیرینگ توسط دستگاه های مخصوصی انجام و محصول نهایی به بازار عرضه می شود.