کره بادام زمینی با کرم کاکائو فندقی(۲۳۰گرم)

وجود کاکائو علاوه بر افزایش میزان کربوهیدرات و به تبع آن ، سبب افزایش انرژی در این محصول میگردد بلکه موجب رغبت کودکان به مصرف کره بادام زمینی می گردد.