ساشه های میکس کره بادام زمینی

این محصول علاوه بر داشتن طعمی جدید و مورد پسند اولین محصول ساشه کره بادام زمینی میباشد .